las humedades

Les humitats

La muntanya Emei, el més alt dels Quatre Muntanyes Sagrats del Budisme a la Xina. Puu Kukui, el pic més alt de Mauna Kahalaua, muntanya Waialeale i Maui a Hawaii. Debundscha, als peus de la muntanya Camerun, el pic més alt d’Àfrica. Sant Antoni de Ureca a Guinea Equatorial. Cropp River a Nova Zelanda. Tutendo, al nord-oest de Colòmbia. Cherrapunji i Mawsynram a La Índia.

El que acabeu de llegir és una llista dels deu llocs més humits del món. La mitjana de pluges anuals oscil·len entre els 11871 i els 8169 mm. Aquesta llista ens serveix d’introducció per parlar del tema que ens ocupa: les humitats.

Si tenim humitats a casa, pot ser un veritable mal de cap. Si no se solucionen amb rapidesa podem passar de simples taques antiestètiques a veritables problemes amb goteres a la nostra llar. Per saber quins passos hem de donar, primer hem d’identificar el tipus d’humitats que tenim. Podem classificar les humitats en tres categories: humitat per capil·laritat, humitat per condensació i humitat per filtració.

Per capil·laritat: sol venir de l’exterior i és causada per diversos factors. Un dels més comuns és que tinguem petites esquerdes a l’exterior de les parets i, en no estar ben impermeabilitzades, l’aigua de la pluja és absorbida per aquestes esquerdes i enviada cap a l’interior.

Per condensació: aquesta és de les més comunes i es deu principalment al contrast de temperatures (sobretot a l’hivern). Les parets estan fredes a diferència de l’interior de les habitacions en què cuinem, ens banyem i respirem que la temperatura és més elevada. El vapor intenta sortir a l’exterior i com no pot es generen gotes a les parets.

Per filtració: aquesta és possiblement una de les humitats més perilloses ja que implica desgast a la paret o al sostre potser a causa d’una fuita en alguna canonada. Són perilloses perquè poden anar desgastant les parets i el sostre i en ocasions es triga a detectar. és molt important comptar amb professionals per a les reparacions que s’hagin de realitzar.

Per a cadascuna d’aquestes humitats hi ha un tractament específic i una manera d’actuar diferent. No temes buscar una empresa d’impermeabilització a Barcelona o Sevilla, on sigui que visquis, perquè tallin immediatament qualsevol problema d’humitats que es presenti a casa teva. Pensa que encara en el pitjor dels casos no vius en un dels deu llocs més humits del planeta. Potser et serveixi de consol.